1.
Mai HP, Lưu TTN, Nguyễn TH. MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ CƠN ĐAU VÙNG BỤNG Ở BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA LÃO BỆNH VIỆN NGŨ HÀNH SƠN - TP ĐÀ NẴNG. VMJ. 2024;539(2). doi:10.51298/vmj.v539i2.9837