1.
Đào NB, Nguyễn HC, Thành VQ. KẾT QUẢ NỘI SOI MÀNG PHỔI ỐNG BÁN CỨNG CHẨN ĐOÁN NGUYÊN NHÂN TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI DỊCH TIẾT TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 175. VMJ. 2024;539(1B). doi:10.51298/vmj.v539i1B.9896