1.
Lê DL, Vũ NL. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THÀNH BỤNG KẾT HỢP HÚT MỠ - BẢO TỒN MẠCH XUYÊN. VMJ. 2024;539(1B). doi:10.51298/vmj.v539i1B.9911