1.
Nguyễn TKV. KẾT QUẢ MÔ BỆNH HỌC CỦA POLYP MŨI TÁI PHÁT SAU PHẪU THUẬT. VMJ. 2024;539(1B). doi:10.51298/vmj.v539i1B.9912