1.
Phan BN, Hoàng TH, Nguyễn TLH, Lê VA, Trương PHH, Trần MQ. ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ TÌNH HÌNH MẮC MỘT SỐ BỆNH LIÊN QUAN DINH DƯỠNG CỦA TRẺ DƯỚI 5 TUỔI ĐẾN KHÁM TẠI VIỆN DINH DƯỠNG NĂM 2023. VMJ. 2024;539(1B). doi:10.51298/vmj.v539i1B.9915