1.
Đinh TH, Nguyễn TL. NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRÊN BỆNH NHÂN CỨNG KHỚP GỐI TẠI BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HẢI DƯƠNG NĂM 2023. VMJ. 2024;539(1B). doi:10.51298/vmj.v539i1B.9922