1.
Nghiêm TA, Nguyễn MT, Lê VGH. ĐỘ DÀY MẶT NGOÀI XƯƠNG Ổ RĂNG VÀ VỊ TRÍ CHÂN RĂNG THEO CHIỀU DỌC Ở VÙNG RĂNG TRƯỚC HÀM TRÊN TRÊN PHIM CHỤP CẮT LỚP HÌNH NÓN (CBCT). VMJ. 2024;539(1B). doi:10.51298/vmj.v539i1B.9925