1.
Nguyễn BT, Lưu TQA, Nguyễn XT. KẾT QUẢ KHÚC XẠ SAU 5 NĂM ĐIỀU TRỊ BỆNH VÕNG MẠC TRẺ ĐẺ NON BẰNG TIÊM BEVACIZUMAB NỘI NHÃN TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. VMJ. 2024;539(1B). doi:10.51298/vmj.v539i1B.9941