1.
Nguyễn TS, Đoàn TTT. THỰC TRẠNG KIẾN THỨC TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ CỦA NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SƠN LA NĂM 2023. VMJ. 2024;539(1B). doi:10.51298/vmj.v539i1B.9943