Nguyễn, V. H., Phạm, Q. H., Nguyễn, B. N., & Vũ, H. T. (2024). KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI SAU PHÚC MẠC HỖ TRỢ TẠO HÌNH KHÚC NỐI BỂ THẬN NIỆU QUẢN Ở TRẺ DƯỚI 2 TUỔI. Tạp Chí Y học Việt Nam, 540(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v540i1.10217