Dương, Đình T., Đỗ, Đức M., & Trương, X. Q. (2024). ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SAU 5 NĂM PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG ĐIỀU TRỊ GÃY Ổ CỐI TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. Tạp Chí Y học Việt Nam, 540(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v540i1.10221