Vũ, L. P., Trần, T. N. A., & Lê, H. (2024). ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ CỦA NHÓM NGƯỜI BỆNH NHIỄM HIV TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI. Tạp Chí Y học Việt Nam, 540(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v540i1.10237