Trần, T. K. A. (2024). MỘT SỐ YẾU TỐ CỦA QUÁ TRÌNH CHUYỂN DẠ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TRẺ SAU KHI SINH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NGHỆ AN NĂM 2022. Tạp Chí Y học Việt Nam, 540(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v540i1.10239