Đỗ, T. S., Nguyễn, K. T., Hoàng, P. L., Phạm, Q. V., Ngô, Đức L., Đặng, M. Đức, & Trần, T. N. (2024). KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM TẬT KHÚC XẠ CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG. Tạp Chí Y học Việt Nam, 540(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v540i1.10245