Thái Hà, T. ., Nam, V., & Hoàng Anh, N. . (2022). NGHIÊN CỨU NHU CẦU CAI NGHIỆN THUỐC LÁ BẰNG PHƯƠNG PHÁP Y HỌC CỔ TRUYỀN CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI. Tạp Chí Y học Việt Nam, 513(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v513i1.2344