Ngọc Trung Dung, . . H. ., Kim Ngọc, T. ., Phú Nguyên Thảo, L. ., Thị Ngọc Tuyết, N. ., & Công Luận, T. . (2022). TÁC DỤNG ĐIỀU HÒA HORMON SINH DỤC CỦA HAI CHẾ PHẨM TỪ ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO DO CÔNG TY TNHH LAVITE SẢN XUẤT. Tạp Chí Y học Việt Nam, 513(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v513i1.2356