Văn Cường, V. ., Thế Hưng, Đinh ., Mạnh Hùng, Đỗ ., & Hoàng Long, N. . (2022). KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI LIÊN BẢN SỐNG ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ HẸP ỐNG SỐNG THẮT LƯNG. Tạp Chí Y học Việt Nam, 513(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v513i1.2384