Hồng Minh, N. ., Thị Lan Hương, N. ., Thị Hà, N. ., & Hùng Dũng, Đặng . (2022). MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI CHẤP NHẬN CỦA CHA/MẸ CHO TRẺ DƯỚI 5 TUỔI TIÊM VACCINE PHÒNG COVID-19 TẠI CÁC QUẬN NỘI THÀNH – THÀNH PHỐ HÀ NỘI. Tạp Chí Y học Việt Nam, 515(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v515i1.2687