Văn Tam, T. ., Hữu Việt, Đinh ., Thị Mỹ Hạnh, P. ., Trọng Hoàng Hiệp, N. ., Minh Ngọc, P. ., Văn Ái, H. ., Đức Minh, P. ., Ngọc Nhất, N. ., Thị Thu Hiền, L. ., & Thế Sơn, T. . (2022). NHẬN XÉT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TINH DỊCH ĐỒ VÀ NHIỄM SẮC THỂ CỦA BỆNH NHÂN VÔ SINH NAM CÓ MẤT ĐOẠN AZFc ĐƠN THUẦN HOẶC PHỐI HỢP TẠI BỆNH VIỆN NAM HỌC VÀ HIẾM MUỘN HÀ NỘI. Tạp Chí Y học Việt Nam, 516(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3031