Nguyễn Lam Phương, P. ., Thị Hồng Uyên, N. ., & Đình Trung, T. . (2022). TỶ LỆ BẠO HÀNH GIA ĐÌNH VÀ CÁC LOẠI BẠO HÀNH KHI MANG THAI Ở PHỤ NỮ ĐÃ KẾT HÔN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG: MỘT NGHIÊN CỨU MÔ TẢ CẮT NGANG. Tạp Chí Y học Việt Nam, 516(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3039