Đức Kỳ Trân, T. ., Hoài Phương, L. ., Văn Lân, N. ., & Nguyễn Thanh Chơn, H. . (2022). SỰ THAY ĐỔI HÌNH THÁI CUNG RĂNG HÀM TRÊN SAU PHẪU THUẬT TẠO HÌNH MÔI TOÀN BỘ MỘT BÊN TRÊN HÌNH ẢNH 3D. Tạp Chí Y học Việt Nam, 516(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3057