Đức, T. ., Ngọc Thể, Đỗ ., Thanh Hải, P. ., Viết Hiếu, N. ., & Tiến Đạt, P. . (2022). KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ U TUYẾN TIỀN LIỆT THỂ TÍCH LỚN BẰNG KỸ THUẬT BÓC NHÂN QUA NIỆU ĐẠO VỚI DAO ĐIỆN LƯỠNG CỰC. Tạp Chí Y học Việt Nam, 516(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3059