Thanh Hải, N. ., Minh Giang, L. ., Thị Diệu Thúy, N. ., Thu Nga, P. ., & Văn Nhã, P. . (2022). MÔ HÌNH NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP CẤP TÍNH Ở TRẺ EM ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN NHI THANH HÓA. Tạp Chí Y học Việt Nam, 516(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3062