Lê An, P. ., Ngọc Đăng, T. ., Thị Hoài Thương, Đỗ ., Thị Bé Phương, N. ., Thị Minh Trang, N. ., Trường Viên, N. ., Thị Tường Vy, N. ., Thị Thu Thảo, N. ., Trương Nhật Hạ, T. ., Trần Minh Thư, L. ., & Tấn Tiến, N. . (2022). THANG ĐO NIỀM TIN SỨC KHỎE ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG KHẨU TRANG Y TẾ Ở NHÂN VIÊN Y TẾ TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tạp Chí Y học Việt Nam, 517(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v517i2.3229