Văn Vĩnh, T. ., Minh Trí, Đoàn ., & Xuân Vĩnh, T. . (2022). CHẤT LƯỢNG CỦA PHỤC HÌNH MÃO RĂNG SỨ KIM LOẠI SAU 3 NĂM. Tạp Chí Y học Việt Nam, 517(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v517i2.3230