Thị Thúy Nga, N. ., Đình Tùng, Đỗ ., Thị Kim Ngân, N. ., Thị Nguyệt, N. ., & Hữu Tùng, N. . (2022). KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH CHĂM SÓC BÀN CHÂN CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN NĂM 2021. Tạp Chí Y học Việt Nam, 517(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v517i2.3236