Minh Hoàng, L. ., Phượng Nhật Quỳnh, H. ., Thị Thư, T. ., Thị Thanh Hương, T. ., Quang Vinh, L. ., & Văn Thống, N. (2022). KHẢO SÁT TỶ LỆ LO ÂU VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN CẦN THƠ TRONG GIAI ĐOẠN COVID 19. Tạp Chí Y học Việt Nam, 517(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v517i2.3237