Vân Trường, C. ., Mạnh Hùng, T. ., & Văn Nam, L. . (2022). ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VIÊM PHỔI THỞ MÁY Ở BỆNH NHÂN COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG (4/2021 – 3/2022). Tạp Chí Y học Việt Nam, 519(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v519i2.3622