Việt Hằng, Đào ., Ngọc Hoa, L. ., Phúc Bình, N. ., Duy Hải, Đinh ., Thanh Tùng, N. ., & Văn Long, Đào. (2022). KẾT QUẢ ỨNG DỤNG NỘI SOI ĐẠI TRÀNG CÓ HỖ TRỢ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG PHÁT HIỆN POLYP ĐẠI TRÀNG GẦN. Tạp Chí Y học Việt Nam, 519(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v519i2.3630