Khánh Sơn, H. ., Quang Dũng, T. ., Hoài Nam, N. ., & Văn Minh, P. (2022). STRESS Ở TRẺ VẸO CỘT SỐNG VÔ CĂN ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG ÁO NẸP CHỈNH HÌNH. Tạp Chí Y học Việt Nam, 519(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v519i2.3643