Trường Thịnh, V. ., Mạnh Tiến, N. ., Minh Long Triều, T. ., Hoàng Khang, Âu, & Hải Bằng, B. . (2022). ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ CAN LỆCH ĐẦU DƯỚI XƯƠNG QUAY TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC. Tạp Chí Y học Việt Nam, 519(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v519i2.3645