Văn Toàn, N. ., Tiến Hưng, B. ., Hoàng Hiệp, P. ., & Thị Phương, L. . (2022). ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA ĐIỆN CHÂM VÀ XOA BÓP BẤM HUYỆT TRONG ĐIỀU TRỊ LIỆT DÂY THANH SAU PHẪU THUẬT TUYẾN GIÁP. Tạp Chí Y học Việt Nam, 520(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v520i1.3744