Thị Kiều My, T. ., Thị Hà, H. ., Hữu Trường, N. ., Thị Thiết, Đào ., & Quốc Khánh, B. . (2022). ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ CHỈ SỐ ĐÔNG CẦM MÁU Ở THAI PHỤ LUPUS TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI. Tạp Chí Y học Việt Nam, 520(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v520i1.3750