Quang Huy, V. ., Thị Hằng, P. ., Nguyên Huân, P. ., & Nguyễn Hữu Phúc, P. . (2022). THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP CỦA MÁY XÉT NGHIỆM THEO DÕI ĐƯỜNG HUYẾT POCT THEO CLSI POCT12-A3. Tạp Chí Y học Việt Nam, 520(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v520i1.3755