Quang Huy, T. ., Gia Huệ, Đinh ., Thanh Hải, N. ., Quang Tuyển, Đỗ ., & Việt Dũng, T. . (2022). NĂNG LỰC ĐIỀU DƯỠNG ĐÁP ỨNG ĐẠI DỊCH COVID–19 TẠI CÁC TUYẾN BỆNH VIỆN KHU VỰC MIỀN BẮC VIỆT NAM NĂM 2021. Tạp Chí Y học Việt Nam, 520(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v520i1.3775