Nguyễn, T. A. ., Nguyễn, A. T. ., & Hoàng, B. H. . (2023). SIÊU ÂM TIM Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ THIẾU MÁU NÃO ĐƯỢC TÁI THÔNG MẠCH NÃO TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI. Tạp Chí Y học Việt Nam, 524(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4614