Nguyễn, T. H. G. ., Bùi , H. N. ., Lê, V. G. ., Văn, Đình H. ., & Nguyễn, Q. V. . (2023). THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ KHÁNG THỂ KHÁNG VI RÚT SARS-COV-2 Ở NGƯỜI TRÊN 60 TUỔI SAU TIÊM VẮC-XIN ASTRAZENECA VÀ PFIZER. Tạp Chí Y học Việt Nam, 524(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4629