Trương, V. Đạt, Đoàn , T. H. T. ., Dương, H. L. ., Phan , N. H. B., Trần , Q. A. ., Bùi , V. N. ., Dương , V. T. ., & Dương, T. T. H. . (2023). CHỈ SỐ HẠNH PHÚC WHO-5 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN MẮC COVID 19 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: MỘT KHẢO SÁT CẮT NGANG. Tạp Chí Y học Việt Nam, 524(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4632