Nguyễn, T. T. H. ., Nguyễn, M. Q. ., Nguyễn, T. V. ., Lê, Đức M. ., Lâm , V. C. ., & Đặng , V. E. . (2023). KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TÀN NHANG BẰNG LASER PICO GIÂY ND: YAG BƯỚC SÓNG 532NM. Tạp Chí Y học Việt Nam, 524(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4640