Đặng, T. L. ., Nguyễn, V. S. ., Dương, Q. T. ., & Đàm, T. T. L. . (2023). ĐẶC ĐIỂM TĂNG TRƯỞNG CỦA TRẺ SINH NON TRONG 6 THÁNG ĐẦU TẠI THÁI NGUYÊN. Tạp Chí Y học Việt Nam, 524(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4659