Lương, T. Đạt ., Lê, T. D., Dương , T. H., Trần, B. L. ., Thân , V. S. ., Nguyễn, T. Đạt ., Nguyễn, N. S. ., Trần, Q. L. ., & Nguyễn, H. N. . (2023). ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NỘI SOI TÁN SỎI ĐƯỜNG MẬT XUYÊN GAN QUA DA BẰNG LASER DƯỚI HƯỚNG DẪN X-QUANG SỐ HOÁ XOÁ NỀN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. Tạp Chí Y học Việt Nam, 526(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i1A.5270