Trần, N. L. ., & Hoàng, M. A. . (2023). KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT LICHTENSTEIN TẠI BỆNH VIỆN 19-8. Tạp Chí Y học Việt Nam, 526(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i1A.5271