Mai , Đình D. ., & Nguyễn, L. T. T. . (2023). PHẪU THUẬT ÍT XÂM LẤN ĐIỀU TRỊ BẤT THƯỜNG THÔNG SÀN NHĨ THẤT BÁN PHẦN: KẾT QUẢ SỚM SAU PHẪU THUẬT SỬA TOÀN BỘ TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH-BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. Tạp Chí Y học Việt Nam, 526(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i1A.5272