Lê, T. L. ., Huỳnh , G. ., Nguyễn, P. H. N. ., & Đặng , T. A. . (2023). TUÂN THỦ DÙNG THUỐC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH MẠN TÍNH. Tạp Chí Y học Việt Nam, 526(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i1A.5297