Bùi , X. Đạt, Nguyễn, V. D. ., Nguyễn, T. H. ., & Nguyễn, H. T. . (2023). CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN GÃY XƯƠNG HÀM MẶT TRƯỚC VÀ SAU PHẪU THUẬT. Tạp Chí Y học Việt Nam, 526(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i1A.5303