Triệu , V. M. ., Lưu , T. B. ., Hoàng, V. T. ., Hoàng, V. Đệ ., Nguyễn, L. T. ., Nguyễn, L. T. ., & Ngô , T. G. . (2023). TỈ LỆ NHIỄM VI RÚT PARVOVIRUS B19 VÀ MỐI LIÊN QUAN ĐẾN MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, CẬN LÂM SÀNG TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM KHỚP DẠNG THẤP. Tạp Chí Y học Việt Nam, 526(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i1A.5334