Nguyễn, V. B., Nguyễn, C. H. ., Trần, T. T. T. ., Trần, T. H. ., Trần, T. N. Ánh ., & Nguyễn, M. T. . (2023). ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN NỘI TRÚ TẠI KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG - BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG NĂM 2022. Tạp Chí Y học Việt Nam, 526(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i1A.5335