Trần, T. N. ., Trương , A. T. ., Lê, T. H. ., Chu , V. T. ., Đào , X. C. ., Đỗ, N. S. ., Phạm , T. T. ., Lương , Q. C. ., Trương , T. P. ., Trần, T. D. ., Nguyễn, Q. T. ., Nguyễn, X. H. ., Trần, T. T. ., & Vũ , H. N. . (2023). NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN TẠI TRUNG TÂM HỒI SỨC TÍCH CỰC NGƯỜI BỆNH COVID-19 TRỰC THUỘC BỆNH VIỆN BẠCH MAI – TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2021. Tạp Chí Y học Việt Nam, 526(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i2.5493