Trịnh , N. A. ., Trần, V. L. ., Nguyễn, N. T. ., & Vũ , T. T. H. . (2023). CÁC HỘI CHỨNG LÃO KHOA VÀ BỆNH ĐỒNG MẮC Ở NGƯỜI LOÃNG XƯƠNG CAO TUỔI. Tạp Chí Y học Việt Nam, 526(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i2.5515