Nguyễn, T. C. L., Nguyễn, T. M. T., Dương, D. Q., Vũ, T. Q., Vũ, P. H., Đỗ, L. G. H., Nguyễn, T. U., Nguyễn, H. T., Đặng, N. A., Nguyễn, G. L., Phạm, C. T., Nguyễn, H. Âu, & Nguyễn, X. A. (2023). ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHỤC HỒI THẦN KINH Ở NGƯỜI BỆNH SAU CẤP CỨU NGỪNG TUẦN HOÀN THEO THANG ĐIỂM CPC TẠI KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN. Tạp Chí Y học Việt Nam, 530(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v530i1.6564